_

تحقیق و توسعه

کارخانه رنگرزی که در حال احداث است شامل :

1 - مساحت 8000 متر مربع

2 - همه دستگاه های رنگرزی از برند تیس آلمان می باشد.

3 - دستگاه های چاپ دیجیتال از برندهای کشور اسپانیا است.

4 - مقدار ظرفیت تولید رنگرزی 10 تن در روز می باشد.

5 - تعداد پرسنل پیش بینی شده برای اشتغال در کارخانه رنگرزی 35 الی 40 نفر می باشد.